Back to All Events

Företagsobligationer i bolag med ekonomiska problem

 • Roschier 4A Blasieholmsgatan Stockholm, Stockholms län, 11148 Sweden (map)

Kostnadsfri paneldebatt anordnad av TMA Sweden
tillsammans med Swedish House of Finance

Evenemanget är fullbokat

Anmäl dig här (endast möjligt efter eventuella avbokningar)

TMA Sweden (Turnaround Management Association) har nöjet att kunna anordna ett dagsaktuellt evenemang kring företagsobligationer utgivna av företag som kommer i ekonomiska problem.

Företagsobligationer har en växande betydelse som finansieringskälla hos svenska företag. De senaste åren har svenska företag som emitterat obligationer överlag varit relativt förskonade från ekonomiska problem, delvis på grund av det låga ränteläget och en god tillgång till refinansiering. Det finns dock undantag (t.ex. Northland¸RURIC AB; Trigon Agri AS och PA Resources AB) och det finns en oro att de ekonomiska problemen kan komma att tillta. I vårt grannland Norge har problemen under den senaste tiden varit betydligt större, i synnerhet inom energisektorn.

Mot denna bakgrund är högaktuella ämnen därför:

 • Vad händer med företagsobligationer när utgivande bolag får ekonomiska problem?

 • Vad skiljer omstruktureringar av obligationer från omstruktureringar av privat skuld som banklån?

 • Hur ser förhållandet mellan bankkrediter och obligationer typiskt sett ut?

 • Vilken säkerhet brukar ställas för obligationer?

 • Hur påverkas obligationer i underhandsuppgörelser eller offentliga företagsrekonstruktioner?

 • Vad har obligationsinnehavarna för möjligheter att överta eller omstrukturera verksamheten vid default?

 • Hur hanteras kollektivet av obligationsinnehavare i praktiken?

   

  Dessa intressanta och aktuella frågor diskuteras av en erfaren panel med olika bakgrund och roller, men med den gemensamma nämnaren företagsobligationer och erfarenhet av omstruktureringar.

  Före debatten kommer Bo Becker att göra en kort presentation av företagsobligationsmarknaden i stort.

 

Panelmedlemmar:

oct22 carl b.jpg

Carl Brodén är advokat vid Roschier Advokatbyrå, Stockholm och specialiserad på finansiella frågor och omstrukturering, i synnerhet kring frågor som rör företagsobligationer. Han arbetade tidigare med obligationsfrågor på CorpNordic (numera InterTrust).

Erik Saers är verkställande direktör för Nordic Trustee & Agency AB, en av de dominerande agenterna på företagsobligationsmarknaden som företräder investerare i relationen till de företag som gett ut obligationer. Han är vidare styrelseledamot i flera andra bolag.

okt 22 anton a.jpg

Anton Alsö är Investment Manager på If och arbetar med investeringar i företagsobligationer på de nordiska marknaderna. Han har en omfattande erfarenhet av omstruktureringar av obligationer, framför allt från den norska marknaden.

Bo Becker är professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan, med särskilt intresse på frågor som rör kreditmarknaden. Han har tidigare disputerat i finansiell ekonomi vid University of Chicago, Graduate School of Business och även varit verksam vid Harvard Business School.

Moderator är Nils Åberg, advokat vid Advokatfirman Carler i Stockholm, med särskild inriktning på företagsrekonstruktioner och obeståndsrätt. Han är dessutom ledamot i TMA Sweden.

Tid och plats:

Evenemanget äger rum hos RoschierBlasieholmsgatan 4A i centrala Stockholm.

Evenemanget hålls den 22 oktober. Det inleds med mingel vid 17:30. Paneldebatten inleds 18:00 och förväntas pågå i cirka 90 minuter inklusive tillfälle för publiken att ställa frågor och komma med inlägg.

Medarrangör till evenemanget är Swedish House of Finance vid Handelshögskolan.

Delvis på grund av att just detta evenemang samarrangeras med Swedish House of Finance är evenemanget kostnadsfritt. TMA Swedens arrangemang är normalt sett förenade med en mindre avgift för icke-medlemmar, men alltså inte i detta fall.

 

Evenemanget är fullbokat

tma.jpg