Högintressant om Kommunikation i Turnarounds

Uppslutningen var god och intresset stort vid TMA Swedens näst sista event i Stockholm för våren. Ämnet som behandlades är ständigt aktuellt, nämligen kommunikation i turnaround-situationen.

Ämnet diskuterades av en kunnig panel med tre olika perspektiv: 

 • KG Rickhamre, mångårig ekonomijournalist och sedermera kommunikationskonsult;
 • Hampus Knutsson, som bl.a. var kommunikationsansvarig under den största rekonstruktionen i Sverige på de senaste åren Stampen; samt
 • Biörn Riese, advokat med stor erfarenhet av krishantering som bl.a. varit likvidator för HQ Bank och inkopplad i SAS turnaround och rekonstruktionen av SAAB Automobile.
Panelen (från vänster): KG Rickhamre, Hampus KNUTsson och Biörn Riese

Panelen (från vänster): KG Rickhamre, Hampus KNUTsson och Biörn Riese

Debatten modererades förtjänstfullt av Fredrik Vernersson, president i TMA Sweden. Kvällens generösa värd, KPMG med Björn Dahl i spetsen, bjöd efter debatten på ett trevligt mingel med tilltugg och förfriskningar.

Paneldeltagarna berättade om sina bästa råd för att kommunicera framgångsrikt, såväl internt som externt i ett företag under press. Hampus Knutsson gjorde en klok liknelse där kommunikationsrollen motsvaras av målvakten i ett ishockeylag: Det går inte förvänta sig att vinna matchen utan den, men den kan inte heller själv vinna matchen utan att andra spelare levererar.

Ett urval av de många tipsen från kommunikationsexperterna:

 • Viktigt med en övergripande kommunikationsplan (road map)
 • Ju mindre förtroende det finns från början, desto viktigare är det med öppenhet/transparens och snabbhet i kommunikationen
 • Framgångsrik intern kommunikation kan indirekt ge framgångsrik extern kommunikation: gör medarbetarna till talespersoner!
 • Lämpligt att hålla nyckelintressenter (stakeholders) löpande informerade för att  behålla dess stöd!
 • Kommunicera inte olika internt och externt, men kommunicera (om möjligt) först internt, så att medarbetarna inte först får information utifrån!
 • Prioritera "kluster" av intressenter där informationsinsats ger störst nytta
 • Lär dig hur företagets kommunikativa logistikkedja ser ut, för att kunna komma ut med information snabbt och effektivt
 • Håll kommunikationen kortfattad och begriplig!
 • Förbered er väl, gör loggbok och schema över vem som ska kommunicera vad och när. 
  Olika förberedelser per målgrupp!
 • Säg bara det man vet och när man kan återkomma med mer information!
 • Var medveten om kraften och riskerna i sociala media!
 • Underskatta inte kraften av deadlines!