Back to All Events

Turnaround i Retailbranschen, Göteborg

  • Wistrand Advokatbyrå, Göteborg 1 Lilla Bommen Göteborg, Västra Götalands län, 411 04 Sweden (map)

Retail Turnaround – hur vänder man ett bolag inom handeln och hur ser framtidsutsikterna ut?

Anmäl dig här

Paneldebatt anordnad av TMA Sweden 

 

TMA Sweden (Turnaround Management Association) har nöjet att inbjuda till ett evenemang om Retail Turnaround med en panel bestående av:

Björn Abild, VD Hemtex

Anne-Marie Pouteaux, Advokat och Partner Wistrand Advokatbyrå 

Lena Smeby-Udesen, Swedbank, chef för Västra regionen och medlem i koncernledningen

Magnus Kroon, Milega AB, tidigare utvecklingschef på Svensk handel, spetskompetens inom konsumtionstrender, handeln i siffror samt platsplanering

Panelledare är Fredrik Vernersson, President TMA Sweden. Diskussionen kommer att gå igenom strategier för turnaround inom Retail och även framtidsutsikter.

Den svenska detaljhandeln har växt under de senaste 15 åren – stärkt av befolkningstillväxt, stigande disponibla inkomster och goda offentliga finanser. Frågan är om tillväxten kan fortsätta och vilka förändringar som kommer i framtiden, t.ex. på grund av att försäljningen ökar via webben. I samband med förändringarna kan vissa företag få problem med att anpassa sig och det finns exempel på detaljhandelsföretag som har fått problem som t.ex. Chilli och Indiska.  

Intressanta ämnen vid en turnaround inom Retail är:

·           Hur upptäcks problem och när är de allvarliga?

·           Vad är speciellt med att vända bolag inom Retail? Vilket underlag behövs och kan man lita på den bild av verksamheten som finns sedan tidigare? Vilka åtgärder är aktuella?

·           Hur mycket är strukturella utmaningar (stora köpcenter och Internet-handel) och hur mycket är företagsspecifika förutsättningar?

·           Hur stora kan följdeffekterna bli av följderna när detaljhandeln får problem t.ex. på hyresmarknaden och fastighetsnäringen?

·           Hur kan rekonstruktionslagstiftningen vara till hjälp inom detaljhandel?

·           Vilka värden riskeras att förloras i en konkurs – när kan en konkurs vara lämplig?

·           Hur får man en bra dialog med sina finansiärer, leverantörer och kunder?

·           Vilket tidsperspektiv är rimligt och hur håller man tempot upp genom processen? 

Dessa intressanta och aktuella frågor diskuteras av en erfaren panel med olika bakgrund och roller, men med den gemensamma nämnaren Retail.

Tid och plats:  

Evenemanget äger rum hos Wistrand Advokatbyrå på Lilla Bommen 1 (Läppstiftet) i Göteborg, lokal Lounge. 

 

Evenemanget hålls den 26 maj 2016. Det inleds med mingel vid 17:30. Paneldebatten inleds 18:00 och förväntas pågå i cirka 60-90 minuter inklusive tillfälle för publiken att ställa frågor och komma med inlägg. Efteråt bjuder Wistrands på lättare förtäring.