Back to All Events

Samarrangemang mellan TMA och IFFR; Om företagsrekonstuktioner

  • Wistrand advokatbyrå Regeringsgatan 65 Stockholm (map)

Företagsrekonstruktioner

i teorin och praktiken

- idag och i framtiden

Ett samarrangemang mellan IFFR och TMA Sweden

 

Plats: Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, Stockholm

Tid: Onsdagen den 2 december 2015. Mingel från 17.30, seminariet börjar vid 18.00 och pågår högst 120 minuter.

Anmälan till: nils.aberg@carler.se senast den 27 november eller genom Eventbrite.

Begränsat antal platser!

Kostnadsfritt.

Program:

  • Företagsrekonstruktion i teorin – genomgång av nuvarande lagstiftning

Advokat Nils Åberg, arbetar med rekonstruktioner och obeståndsärenden, styrelseledamot i TMA Sweden

  • Företagsrekonstruktion i praktiken- en case study om friskvårdskoncernen Sensia

Advokat Mats Emthén, företagsrekonstruktör, anlitad expert i företagsrekonstruktionsfrågor inom Entreprenörsskapsutredningen, vice ordförande IFFR

Johan Bennarsten, verksam inom finansbranschen, tidigare VD och ledamot i koncern under rekonstruktion

  • Företagsrekonstruktioner i framtiden

Vad finns det för planer för lagstiftningen om företagsrekonstruktioner och vad tycker praktikerna att man borde ändra?

Advokat Mats Emthén (se ovan)

Advokat Ola Sellert, företagsrekonstruktör, medlem i IFFR:s styrelse

                      

 

Institutet för Företagsrekonstruktion har som ändamål att på olika sätt främja möjligheterna till rekonstruktion av företag i kris. Föreningen skall verka för kommunikation och praktiskt erfarenhetsutbyte mellan samtliga intressenter berörda av ett företag i ekonomisk kris så att upparbetade kapitalvärden i företaget bibehålls och att arbetstillfällen består.

TMA Sweden är en del av Turnaround Management Association; en non profit-organisation med fler än 9 000 medlemmar över hela världen. Medlemmarna återfinns i olika yrkesroller, men med den gemensamma nämnaren turnaround och företagsförnyelse. Organisationen är ett nätverk för praktiskt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.