Back to All Events

Retailbranschen - framtid och turnaroundstrategier

  • Deloitte Rehnsgatan 11 Stockholm (map)

 Paneldebatt anordnad av TMA Sweden (kostnadsfri för TMA-medlemmar)

ANMÄL DIG HÄR

Den svenska detaljhandeln har växt under de senaste 15 åren – stärkt av befolkningstillväxt, stigande disponibla inkomster och goda offentliga finanser. Frågan är om tillväxten kan fortsätta och vilka förändringar som kommer att komma i framtiden, t.ex. på grund av att försäljningen ökar via webben. I samband med förändringarna kan vissa företag få problem med att anpassa sig och det har funnits exempel på detaljhandelsföretag som har fått problem som t.ex. Chilli och nu senast Indiska.  

TMA Sweden har nöjet att anordna ett evenemang om Retail Turnaround där en erfaren diskussionspanel diskuterar retailbranschen, dess framtid och möjligheter/behov av turnaround.

Diskussionspanelen består av:

  • Magnus Håkansson, CEO på RNB,
  • Niklas Körling advokat/partner på Wistrand advokatbyrå


  • Jan Åberg, CEO på FR&R Invest AB – Swedbank Group,

Moderator: Fredrik Vernersson, Senior Executive Advisor, Strategy&

 

Exempel på intressanta ämnen som kommer att tas upp: 

Hur upptäcks problem och när är de allvarliga?

·    Vilket underlag behövs och kan man lita på den bild av verksamheten som finns sedan tidigare?

·    Vilka åtgärder är aktuella? Kan kostnadsbesparingar vara tillräckliga?

·    Hur ska arbetet kommuniceras? Ska publicitet undvikas eller vara en del av lösningen?

·     Hur får man en bra dialog med sina finansiärer?

·    Vilket tidsperspektiv är rimligt och hur håller man tempot upp genom processen?

 

 Tid och plats:                                                              

Evenemanget äger rum hos Deloitte Rehnsgatan 11 i Stockholm.

Evenemanget hålls den 17 februari 2016. Det inleds med mingel vid 17:30. Paneldebatten inleds 18:00 och förväntas pågå i cirka 60-90 minuter inklusive tillfälle för publiken att ställa frågor och komma med inlägg.

TMA Swedens arrangemang är alltid kostnadsfria för dess medlemmar . För icke-medlemmar utgår en mindre gästavgift som kan betalas på plats. Det går också bra att teckna sig för medlemskap i TMA Sweden på plats, i så fall utgår inte gästavgiften (istället faktureras medlemsmavgift).