Back to All Events

TMA Round Table Discussion (members only)

  • Advokatfirman Nova 18 Linnégatan Stockholm, Stockholms län, 114 47 Sweden (map)

Vi har sedan något år tillbaka börja hålla s.k. "round table"-event någon gång om året. Eventen är informellt uppbyggda och bygger på medlemmarnas medverkan och givande diskussioner medlemmarna emellan. Vid vårt round table våren 2015 förekom mycket intressanta oc givande diskussioner mellan medlemmar med olika sorts bakgrund och yrkesroller.

Vid vårt round table-event denna vår tänkte vi skulle fokusera på dels att lära känna varandra bättre, dels att diskutera hur vi kan göra TMA mer relevant för oss själva, men också för de som ännu inte är medlemmar.

För att lära känna varandra så har vi lanserat en ”vem är vem” med korta profiler på TMA Swedens hemsida– se mer på http://www.tmasweden.se/list-of-members/

Tanken med dessa profiler är dels att lära känna varandra bättre för att hitta kompletterande kunskap, dels att kunna marknadsföra oss och våra individuella kompetenser externt.

När vi träffas tänkte vi också ha en enklare form av speed-dating där vi kan presentera oss för varandra.

Anmäl dig här

Det andra ämnet vi vill ta upp är hur vi kan göra TMA Sweden ännu mer relevant för oss som medlemmar och hur vi kan se till att bli intressant för de som ännu inte är medlemmar – vad gör vi bra, vad ska vi göra mer av och vad saknas helt?

Vi ser fram att se så många medlemmar som möjligt som deltagare!

Eventet hålls den 20 april kl. 18.30 (TMA:s årsstämma hålls 18:00) på Advokatfirman Nova i Stockholm.