Back to All Events

TMA lunchseminarium - Om att få ut värde av underskottsavdrag i förlustbolag

  • Ackordscentralen Stockholm (map)

Få ut ett värde av förluster vid avveckling eller omstrukturering!

TMA Sweden anordnar lunchseminarium i samarbete med Ackordscentralen

Vid avveckling eller omstrukturering av förlusttyngda företag framkommer ofta stora nedskrivningsbehov med stora förluster som följd. Det finns goda möjligheter att realisera värden i form av underskottsavdrag för sådana förluster, om man förfar på rätt sätt. Detta är något som numera dessvärre ofta förbises, trots att det kan underlätta en finansiering av sådan omstrukturering eller avveckling.

TMA Sweden har nöjet att presentera ett lunchseminarium i ovanstående ämne. Föredragshållare är Mikael Kubu, koncernchef Ackordscentralen och mångårig rekonstruktör och Göran Kullenberg, konsult inriktad mot realisering av underskottsbolag.

Förutom en allmän genomgång kommer Mikael och Göran också att berätta om en praktisk case study där värden i form av underskottsavdrag kunde realiseras med framgång, nämligen prestigeprojektet Copperhill i Åre, vilket varit under finansiell omstrukturering.

Dagens generösa värd Ackordscentralen bjuder på lunchen vid seminariet. Vid eventuellt behov av specialkost, kontakta vänligen: marie.wiman@ackordscentralen.se senast en vecka innan lunchen.

När: Tisdagen den 21 mars 2017, kl. 12 – 13.30

Var:  Ackordscentralen Stockholm, Strandvägen 35

Hur: Anmäl dig genom länken.
Endast medlemmar i TMA Sweden och särskilt inbjudna personer kan anmäla sig.
Antalet platser är mycket begränsat!

Mikael Kubu (t.v.) och Göran Kullenberg (t.h)

Mikael Kubu (t.v.) och Göran Kullenberg (t.h)

Bare Sweden Color JPG (25 percent size).jpg
Later Event: April 6
STAMPENS COMEBACK