EU:s nyligen antagna direktiv om företagsrekonstruktion.

EU:s nyligen antagna direktiv om företagsrekonstruktion.

Justiedepartementets Johan Klefbeck inledde med att gå igenom de främsta praktiska implikationerna av direktivet och berättade även att en utredning är på gång att tillsättas inom mycket kort för att tillämpa direktivet i svensk lag. Av Klefbecks presentation framgick tydligt att det finns relativt stor frihet för Sverige att utforma den nya lagstiftningen då direktivet har många alternativa lösningar som tillåts.

Read More

SOMMARDRINK MED SPÄNNANDE AFRIKANSKA ERFARENHETER

SOMMARDRINK MED SPÄNNANDE AFRIKANSKA ERFARENHETER

Fredrik berättade på ett fängslande sätt om sina erfarenheter av turnarounds i Afrika, närmare bestämt i Angola och Sydafrika, samt om de två ländernas flera skillnader, men också likheter. Fredrik gav vidare värdefulla råd hur man på bästa sätt kan lyckas med Turnaroundprojekt i dessa länder. Några av de tips han lämnade var att se saker med lokala ögon, att se och förstå dolda prioriteringar, att inte förutsätta att saker fungerar samt att undvika den omfattande korruptionen.

Read More

Framtidens fastighetsutveckling (TMA Sweden event 7 mars)

Framtidens fastighetsutveckling (TMA Sweden event 7 mars)

Den 7 mars höll TMA Sweden ett uppskattat och välbesökt event med inriktning mot fastigheter. Tre namnkunniga panelmedlemmar diskuterade hur nuläget och framtiden ser ut inom olika delar av fastighetssektorn, frågor som är högaktuella och mycket intressanta.

Medverkande i diskussionspanelen var Jenny Lindholm, transaktionschef på Nyfosa, Robert Fonovich, Corporate Finance-chef på Catella och Daniel Fornbrandt, affärsutvecklare på Bonava. Moderator var Jonas Rickardsson, EY.

Read More

Exciting (and fully booked) presentation with Aurelius, 27 September

On the 27th of September, TMA Sweden held a successful event at KPMG in Stockholm. In the event, Leif Lupp of Aurelius gave an exciting presentation on alternative acquisition and financing options provided by Aurelius. Leif also gave useful general comments on the Nordic market as a whole.

After the presentation, the numerous attendees mingled, networked and exchanged experiences.

Sommardrink och Case Study: Hundskolan - 31 maj

TMA Sweden höll sin årliga och uppskattade sommardrink den 31 maj. Både TMA-medlemmar och andra intresserade hade tagit sig till Hallwyllska Palatset för förfriskningar på sommarens sista TMA-event.

Dessförinnan beskrev TMA-medlemmen Peter Wahlberg på ett lättsamt och fångande sätt hur han genomförde en turnaround av den statliga hundskolan i Sollefteå. Ett medskick från Peters presentation var en spännande inblick i det politiska spelet, särskilt under ett valår, och skillnaden mellan vad politiker säger utåt och i själva verket gör.  Peter berättade också hur han med enkla, och med facit på hand helt logiska åtgärder, väsentligt kunde förbättra kassaflödet för verksamheten. Överlag en intressant och rolig genomgång av ett annorlunda turnaround-case!

TMA Dinner Series "Trends in finance" - 12 april

On 12 April, TMA Sweden held a dinner event with Magnus Lindquist of Cordet Capital as the invited speaker.  Magnus presented the very fascinating, and rapidly expanding, world of alternative financing (a.k.a. shadow banking).

Among other interesting facts, many of the dinner participants were surely baffled to learn that only 20 % of the current U.S. finance market is handled by traditional banks and that a much larger market share is using alternative financing.  Although the sector is not all as large in the Nordics, it is growing quickly. Magnus helpfully explained why, mainly that there is a mismatch between demand and supply of traditional bank credits (partly due to the increase of "non-traditional" business models and increased bank regulations).

The many participants in the chambre separée at Grodan - the event was virtually fully booked - learned a lot from Magnus' great presentation. Afterwards, subsequent to several initiated questions from the interested crowd, the event continued as a dinner with the event participants getting to know each other. Lots of interesting topics were discussed across the different tables. All in all, a great and educational TMA event in a nice dinner format, which will surely see a return within the coming event year.

 

Case study: Nobina - 13 mars

Per Skärgård, CFO för Nobina höll en mycket uppskattad case study-presentation inför en mångtalig och initierad publik på TMA Swedens arrangemang den 13 mars som hölls hos Swedbank, Regeringsgatan, Stockholm.

Per berättade en historia om ett företag som gjort en remarkabel resa från ruinens brant till bäst i branschen. Presentationen var intressant ur flera aspekter. För det första gav den en spännande inblick i det fascinerande spel som kan förekomma från de berörda intressenterna i obligationsfinansierade företag. För det andra bidrog den med nyttiga tips hur man kan vända företag till lönsamhet i en bransch som överlag har mycket små marginaler. 

Intresset från publiken var tydligt utifrån de initierade frågor som ställdes. Per besvarade samtliga frågor med stor ackuratess. För TMA Swedens medlemmar finns den aktuella presentationen upplagd i PDF-format*).

Ett särskilt tack till Swedbank som stod för lokal och gott tilltugg!

Not: *) Klicka på "Log in"-knappen överst till höger och ange dina användaruppgifter.  Om du inte har några användaruppgifter, skicka ett e-mail till info@tmasweden.se

TMA paneldebatt - Rekonstruktion i teori och praktik

Panelists Christian Andersch, Marie Karlsson Tuula & Jan-Åke Jonsson (from left to right)

Eventet hölls på Wistrand Advokatbyrå i Göteborg den 6 mars 2018 och lockade ett 30-tal
intresserade gäster och ämnet diskuterades av en kunnig panel med tre olika infallsvinklar på
företagsrekonstruktion:
Marie Karlsson Tuula
Forskare i insolvensrätt vid universitet i Karlstad och specialist på frågor som rör
företagsrekonstruktion och konkurs.
Jan-Åke Jonsson
Fd VD för SAAB Automobile. Jan-Åke var verksam som VD under den tid SAAB Automobil genomgick sin första företagsrekonstruktion under 2009.
Christian Andersch
Advokat och delägare på Rosengrens Advokatbyrå. Specialiserad på konkursförvaltning och
företagsrekonstruktioner. Christian var rekonstruktör i Stampen (ett av Sveriges största
mediaföretag).


TMA:s panelledare var, kvällen till ära, Tove Rosén Johansson, advokat och delägare på Wistrand
Advokatbyrå, samt Peter Björnram, styrelseordförande i Hammarviken.
Panelen fick igång en mycket intressant diskussion kring problematiken i det svenska
rekonstruktionsförfarandet med utgångspunkt i sina tre olika perspektiv och deltagarna i publiken
sköt in många intressanta frågeställningar. Man konstaterade att kunskapen om
företagsrekonstruktion är låg inom svenskt näringsliv samtidigt som rekonstruktörers kunskap om
alla komplexitet i ett företag initialt är låg. Det är därför viktigt att mötas med stor förståelse för
varandras utgångslägen samt ha rätt förutsättningar både avseende affärsförutsättningar och olika intressenters vilja att medverka i processen. Bäst lyckas man om man är ute i god tid. Enligt Marie Karlsson Tuula är det mycket vanligt att företag begär rekonstruktion när det är för sent och resultatet blir således mer av en utdragen konkurs. Marie efterlyser en tidig och obligatorisk kommersiell prövning av förutsättningarna innan domstolen beviljar rekonstruktion. Detta gäller t ex i Finland och fungerar bra.

På det praktiska planet handlar det mycket om kommunikation både internt och externt. Jan-Åke
Jonsson berättar hur SAAB lade mycket resurser på detta med tusentals leverantörer och anställda i en utpräglad internationell koncern. Som ledning handlar det om att ta ansvar, att samla kunskap och fakta, att visa positiv anda och bygga förtroende framåt. När beslutet är fattat men ansökan ännu ej är inlämnad berättar Christian Andersch om vikten av förberedelser och rollfördelning. Vissa åtgärder med stor ekonomisk inverkan som t ex lönegaranti måste hamna rätt i tidschemat. Att bygga kunskap om processen i företaget samt att i förväg skapa
sig en uppfattning om ägares och andra aktörers tro på projektet är mycket viktigt.
Förutsättningarna för en bra process, enligt Christian, är att det finns livskraft i affären och tillgång till rörelsekapital samt även tillgång till nytt kapital. Rollfördelningen måste vara tydlig där rekonstruktören och dennas team ansvarar för rekonstruktionsprocessen och företaget för
affärsledning och drift. Leverantörerna måste känna sig trygga och införstådda för att undvika
driftstörningar. En annan viktig förutsättning är att det finna möjligheter att rationalisera och skapa en plattform för framtiden. Panelen hade många insiktsfulla lärdomar att dela med sig av kring rekonstruktionsförfarandet:

 Förberedelser är A och O. För Jan-Åkes del var lärdomen att kunskapsluckorna var stora och
att det i det inledande skedet var en stark lärprocess som sedan övergick i ett hårt arbete
med att göra så mycket som möjligt av det andrum som rekonstruktionen gav.
 Tillgången till rörelsekapital, t ex tajming avseende lönegaranti.
 Högt tempo och snabbt genomförande av rekonstruktionen. Här hade dock panelen lite olika
syn på frågan. Christian menade att ett snabbt genomförande är viktigt för att det är svårt att
ro i land nya affärer under ett rekonstruktionsförfaranden. Jan-Åke betonade vikten av att
ändå inte stressa igenom förfarandet utan att samla kunskap och fatta rätt beslut.
 Tydlig rollfördelning mellan rekonstruktör och bolag.
 Tät kommunikation både internt och externt.
 Ansöka om företagsrekonstruktion i tid. Marie har studerat rekonstruktion både i USA och i
Sverige. Rekonstruktion och även konkurs är mer normalt i USA. I Sverige söker många
företag om rekonstruktion när skatterna skall in och det är för sent. Om ett större ansvar
skulle kunna utkrävas för ”wrongful trading” skulle fler agera tidigare. Marie efterlyser också
en del i domsluten kring rekonstruktion som behandlar den affärsmässiga granskningen av
företagets möjligheter att överleva.
 Stora bolag klarar ofta av rekonstruktionsprocessen bättre, man har större samlad kunskap
och resurser tillgängliga än mindre företag. Mindre bolag har generellt svårare att organisera
ett rekonstruktionsarbete.
 Viktigt att ledningen är engagerad och tror att man kan lyckas, det kan vara problematiskt
om det är ledningen som är ”felet”.
 Det finns en mängd inneboende svagheter i rekonstruktionsförfarandet. Att en domstol
beviljar rekonstruktion är i dagsläget inget mått på bra förutsättningar. Panelen hade lite
olika uppfattningar kring vad en lyckad rekonstruktionslagstiftning är. Marie ansåg att man
måste höja kvaliteten på rekonstruktionslagstiftning och kunnandet för att minska antalet
onödiga konkurser. Christian var mer inne på att det kanske är rimligt att man som idag ger
en andra chans till företag i kris och även om endast ca 20 % av dessa företag lyckas och lever
vidare så är det tillräckligt.

Marie avslutade paneldiskussion med att kort lyfta blicken och förutspå vad framtiden kan föra med sig. Ett EU direktiv, som syftar till att införa minimikrav, är under utarbetande vilket kan ge en ”fresh start” för att reformera även den svensk hanteringen av företagsrekonstruktioner. Det finns även möjlighet att man inrättar specialdomstolar med kompetens inom området eller kanske
kompletterar processen enligt finsk modell.

Next industry facing a turnaround - how technology trends affect three industries

Panelists  Björn Rydberg, Kevin Quincey and Pia Hardy (from left to right)

On Tuesday 20 February, Niklas Körling, Partner at Wistrand Advokatbyrå, hosted a TMA Sweden event at his office. The topic for the evening was Next industry for a turnaround – Digital disruptors. The panelists starting by giving a short perspective each: Kevin Quincey, Strategy Director with InfoPlanIT, started off with pointing out some digital disruptions happening around us right now. Kevin specifically highlighted that it is not just businesses digitizing and “bricks-and- mortar” companies being challenged in existing industries, the industry landscape is also changing and morphing: Amazon is growing from a shopping website into delivery and could services and Uber is not only challenging taxi companies around the globe, but moving into autonomous driving. Other trends, like Internet of Things is opening up for a lot more data security threats among other things hacking intelligent devices and Artificial Intelligence is transforming traditional white collar tasks into automated ones, e.g. legal work. Kevin highlighted that all industries will be affected and all companies need to form an opinion on where
the opportunities and threats will be.

Pia Hardy, Associate Partner McKinsey & Company, talked specifically about healthcare. There are 3 major trends that will materialize in the next 10 years:
1. Healthcare will become increasingly unaffordable. Today it accounts for 10% of GDP in Sweden
and in 15 years it will be 13% of GDP. This may not look like a large number, but the difference is
equal to the total spend on education in Sweden today.
2. Healthcare will become increasingly possible – technology will push the limits on what is
possible and technology will also become more affordable.
3. There will be increased demands from patients – wanting healthcare “here” and “now”.

Through the research that McKinsey & Company has done, Pia emphasized that there is a SEK 180 billion potential in digital opportunities for healthcare in Sweden to be captured until 2025. The short time horizon, means that the technology is available today and can be captured. Reinvesting this potential in healthcare itself could have a profound impact in ensuring that increased quality of healthcare could also become affordable. The largest barriers to making this change happen are the legal environment (e.g. GDPR) as well as financial incentives and breaking through traditional healthcare budgets.

Björn Rydberg Executive Director at EY and authorized Public Accountant, works in the interface
between Financial processes and IT processes. He sees a lot happening right now in how these processes are being automated. This leads to automated accounting and robots doing a lot of the routine tasks. This will have profound impact on accountants and auditors – skills will be different as advanced analytics will gain ground, the need for junior staff will be different and the varying demand for auditing staff leads to more use of temporary staff. At the same time, the quality of the output increases; where samples were being used, robots and advanced analytics can today analyze complete data sets. Björn sees this leading to more value-added discussions and to improvements in business practices.

The panelists then took a number of questions from the audience. Asked about what industries to really look out for in terms of need of transformation the conclusion was Retail (Kevin), Healthcare (Pia) and Auditing (Björn). The panelists were thanked with a large applause before Niklas invited us all to enjoy the hospitality of Wistrand with some drinks and bites. Judging from the discussion over wine and beer, the panel debate had opened up for further interesting conversations.

Nobinas turnaround – en resa från finansiell kris till lönsamt föredöme

Per Skärgård

Per Skärgård kommer att berätta om flera spännande aspekter på den stora vändning som Nobina genomfört, bland annat:

• Bakgrunden till de ekonomiska problemen

Vad kan man lära sig från de misstag som begicks innan Nobina fick ekonomiska problem? 

• High Yield Bonds - från insidan

Det spännande spelet mellan olika intressegrupperingar av internationella obligations- och aktieägare när obligationsemittenten har ekonomiska problem.

• Operativ turnaround

Hur får man svarta siffor i en lågmarginalbransch med stor andel direkta kostnader?
• Managementutmaningen

Aspekter på ledarstilar under en turnaround  

• Nuvarande finansiering och ”fleet management”

Så skiljer sig Nobina från sina konkurrenter när det gäller att ta hand om sin omfattande bussflotta.

• Framtiden

Vad kan vara nästa steg, i ett företag som redan är välskött?

 

Spännande och initierat när Manner gästade TMA:s juldrink 7 december

Swedbanks Chefsanalytiker Olof Manner höll en uppskattad makroekonomisk presentation på TMA Swedens traditionella juldrink som i år hölls den 7 december på Hotel Diplomat i Stockholm.

Manner pekade på att den underliggande ekonomin visserligen ser bra ut under den närmaste tiden, men påvisade också ett antal faktorer som kan förändra den bilden. Räntenivån har nått sin botten konstaterade Manner och liknande den kommande långsamt stigande räntan och minskade stimulansen från Riksbanken med en snigel på ett rakblad: om den rör sig för fort - så går den isär.

Olof identifierade också stora utmaningar - och möjligheter - på sikt som framförallt har med demografin att göra. Många utvecklade länder har en demografisk situation där allt färre i arbetsför ålder kommer att försörja att fler äldre. Också obalansen på arbetsmarknaden nämndes, där å ena sidan arbetsgivare i vissa branscer har svårt att rekrytera personal med rätt kvalifikationer, medan grupper av befolkningen står helt utanför arbetsmarknaden.

Sammantaget var presentationen mycket lärorik och uppskattad. För TMA-medlemmar finns presentationen tillgänglig genom inloggning (på Members Pages).

TMA anordnade lyckat event om "kollektiv intelligens"

Den 12 oktober anordnade TMA Sweden ett välbesökt (i princip fullbokat) och uppskattat föredrag med Philip Runsten,  Johan Wieslander och Viggo Bülow. Förutom att berätta den spännande historien om hur Connecta vändes från ruinens brant till ett miljardvärde, höll panelen ett mycket inspirerande föredrag om hur organisationer kan uppnå stora förbättringar genom tämligen enkla steg baserat på förbättrat samarbete inom organisationen.