Spännande paneldebatt om turnaround inom retailbranchen

TMA Sweden anordnade en uppskattad paneldebatt om turnaround inom retailbranschen hos Deloitte i Stockholm den 17 februari. Panelmedlemmar var Magnus Håkansson (RNB), Jan Åberg (FRR/Swedbank) och Niklas Körling (Wistrand). Moderator var Fredrik Vernersson (PwC/Strategy&)

Panelen (från vänster): Niklas Körling, Jan Åberg, Magnus Håkansson och Fredrik Vernersson

Panelen (från vänster): Niklas Körling, Jan Åberg, Magnus Håkansson och Fredrik Vernersson

Magnus Håkansson förklarade att det som är speciellt med företag inom retail är multilokaliseringen (verksamheten utspridd på många platser ofta långt från huvudkontoret) samt relativt långa ledtider vid sortimentsbyte.

Jan Åberg berättade hur banken ser på kreditengagemang i retailföretag, bl.a. att banken uppskattar ordning och reda och gärna ser att man får del av relevanta nyckeltal, bl.a. bruttomarginal.  Vidare föredrar banken att retailsbolagets ledning visar att man är proaktiva. Jan ansåg emellertid inte att banken ska styra bolaget för hårt eller lägga sig i för mycket.

Panelen diskuterade hur lång tid en turnaround inom ett retailbolag bör ta. Det fanns konsensus om att en sådan process tar i anspråk någonstans mellan 9 och 24 månader.

Kommunikation är en viktig del av en turnaround som panelen också diskuterade. Magnus Håkansson slog fast att grunden för bra kommunikation var en solid plan som därefter kommunicerades snabbt och intensivt. Vad gäller kommunikation med de anställda gjorde Magnus en viss skillnad på anställda vid huvudkontor och ute i butikerna. De sistnämnda bör så långt som möjligt hållas på gott humör för att inte försäljningen ska drabbas. När det gäller anställda vid huvudkontoret krävs snarare en ”sense of urgency”. Niklas Körling berättade hur kommunikationen kan fungera i konkurs inom retailföretag.

När det gäller ledningen av bolag under turnaround beskrev Magnus Håkansson att det fanns ett behov av att vara osentimental. Små kärnteam förordades med större behov av auktoritär ledarstil än vid ”business as usual”.

Retailbranschens utmaningar och möjligheter diskuterades avslutningsvis av panelen, särskilt mot bakgrund av de strukturella förändringar som håller på att äga rum i branschen genom framförallt näthandel. Magnus Håkanssons uppmaning var att omfamna förändringsbehovet och på så sätt bli en vinnare i förändringens tidevarv.

Som vanligt var det mingel både före och efter paneldebatten med utmärkta möjligheter att knyta kontakter och lära känna varandra bättre.

TMA Sweden vill särskilt tacka kvällens värd Deloitte för god mat och dryck!