Framtidens fastighetsutveckling (TMA Sweden event 7 mars)

Den 7 mars höll TMA Sweden ett uppskattat och välbesökt event med inriktning mot fastigheter. Tre namnkunniga panelmedlemmar diskuterade hur nuläget och framtiden ser ut inom olika delar av fastighetssektorn, frågor som är högaktuella och mycket intressanta.

Medverkande i diskussionspanelen var Jenny Lindholm, transaktionschef på Nyfosa, Robert Fonovich, Corporate Finance-chef på Catella och Daniel Fornbrandt, affärsutvecklare på Bonava. Moderator var Jonas Rickardsson, EY.

Inledningsvis tog panelen upp den så omdebatterade bostadssektorn. Den dramatiska förändring som ägt rum här är att det blivit väldigt svårt att sälja projekt på ritning, vilket påverkar många bostadsutvecklare mycket negativt. Det har vidare varit en överproduktion av nyproducerade bostadsrätter, särskilt inom premium-segmentet. Däremot vad gäller hyresfastigheter finns inte någon överproduktion. Panelen trodde inte heller att marknaden har bottnat, det finns fortfarande ett antal objekt som är under produktion som kommer bli till salu under 2019 och nästa år. Marknaden har ännu inte sett några “stressade” försäljningar att tala om, vilket talar för att botten inte är nådd. Däremot trodde panelen att det kommer finnas intresse att köpa projekt på lägre prisnivåer, men att det än så länge finns ett förväntansgap mellan potentiella säljare och köpare.

Panelen diskuterad också handelsfastigheter. Här är situationen inte lika dyster, men också med en viss överetablering på vissa platser samt dessutom de strukturella förändringar mot e-handel som är i full gång. Panelen trodde inte det var osannolikt att vissa handelsfastigheter har föråldrade värderingar och behov av värdekorrektioner delvis med tanke på nya kategorier av hyresgäster, där restauranger och caféer ofta ersätter traditionell handel, när många retail-företag har bevittnade problem.

Panelen hade en ljusare bild av logistikfastigheter som förväntas gynnas av den strukturella förändringen mot e-handel. Intresset för att investera i logistik beskrevs som “omättligt”. Tillgången på pengar har tryckt upp priserna och därmed ned avkastningskraven till en nivå som blir intressant att se om den är hållbar.

Detsamma gäller kontorsfastigheter som panelen också såg ljust på, även om det är tveksamt om dagens rekordhöga hyresnivåer kan behållas när konjukturen försämras. Publiken fick lära sig att Stockholm är på en andraplats i Europa vad gäller höga hyror. Den växande co-workingtrenden pekades ut både som en möjlighet och som en risk, då den kan medföra en “dold vakans”.

Slutligen diskuterade panelen tillgången på kapital som allmänt ser fortsatt god ut, dock väldigt beroende på vilken del av fastighetssektorn som avses. Vad gäller bostadsutvecklare konstaterades att det kommer bli tufft för de som finansierat sig med obligationer att refinansiera dessa när de förfaller inom det närmaste året. Allmänt sett ifrågasatte panelen om det var lämpligt att finansiera fastighetsutveckling med företagsobligationer, som normalt sett bygger på ett stabilt och långsiktigt kassaflöde.

Sammantaget var paneldiskussionen mycket uppskattad och lärorik. Efter diskussionen bjöd kvällens generösa värd EY på förfriskningar och tilltugg.