Back to All Events

TMA Sweden-seminarium: Nytt EU-direktiv om förebyggande rekonstruktion m.m.

  • Cirio Mäster Samuelsgatan 20 Stockholm Sweden (map)

EU-direktivet om förebyggande rekonstruktion m.m. har nu antagits

TMA Sweden håller ett intressant seminarium om den nyantagna EU-lagstiftningen om rekonstruktioner med en initierad panel med olika perspektiv. Intresset har varit stort för seminariet. Anmäl dig direkt, antalet platser är begränsat! 

Övergripande frågor:

Vad betyder den nya EU-lagstiftningen i praktiken för praktisk verksamma jurister, banker och andra? 

Vad kommer den leda till för förändringar i svensk rätt?

TMA Sweden håller ett intressant seminarium om den helt nyantagna lagstiftningen med en initierad panel med olika perspektiv.

Tid: Torsdagen den 12 september kl. 18.00

Plats: Cirio Advokatbyrå, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.

Kostnad: TMA-medlemmar deltar alltid kostnadsfritt. 
Icke medlemmar är också hjärligt välkomna, men betalar en gästavgift om 300 SEK på plats.

Panel:

Johan Klefbäck, Justitiedepartementet, ansvarig för förhandlingen och implementeringen av direktivet. Johan kommer presentera de viktigare delarna av direktivet, förväntade förändringar av svensk rätt och hur implementeringsprocessen kommer se att ut framöver.

Lars-Henrik Andersson, partner på Cirio . Lars-Henrik kommer ge sin syn på hur regelförändringarna kan komma att påverka rekonstruktörer och andra rådgivare inom rekonstruktionsområdet.

Joseph Zamani, bankjurist på Handelsbanken. Joseph kommer att ta upp vilka tänkbara konsekvenser direktivet kan få för bankerna.

Vad är TMA Sweden?

TMA Sweden (Turnaround Management Association) är en ideell organisation som verkar för kunskapsutbyte och nätverkande för personer med olika bakgrund och roller, men med ett gemensamma intresse av turnarounds, omstruktreringar och företagsförnyelse. TMA Sweden är en del av TMA:s internationella nätverk med tusentals medlemmar världen över.