Välbesökt och uppskattat TMA-event i Göteborg om Retail - 26 maj

TMA hade bjudit in till seminarium på temat Turn around in retail business med Wistrands advokatbyrå som värd. Seminariet besöktes av ett 40-tal deltagare.

Kvällens värd genom Tove Rosén Johansson hälsade alla välkomna och berättade om TMA och lokalavdelningen i Västra Sverige. Härefter fick varje deltagare i panelen presentera sig själv och sin syn på kvällens ämne.

Magnus Kroon inledde och berättade om sin bakgrund och att han tidigare bl a arbetat på Svensk handel. Magnus redovisade att detaljhandeln svarar för ca 11 % av BNP, att E-handeln blir allt viktigare samt att detaljhandeln påverkas, kanske mer än man tror, av valutakurser och väder.

Härefter var det Lena Smeby Udesen ifrån Swedbank som tog över och berättade om Swedbank och framhöll att det ifrån ett bank perspektiv var viktigt att löpande ha en dialog med kunderna och att om problem uppstår i god tid ta kontakt med banken för att få igång en dialog. Lena underströk att banken aldrig tillhandahåller riskkapital men alltid är öppen för konstruktiva lösningar om problem uppkommer. För Swedbank är det också viktigt att kunderna har en solid affärsmodell som på ett bra sätt utnyttjar möjligheterna som e-handel innebär. Hon såg utifrån ett kreditperspektiv en tillväxt när det gäller dagligvaruhandeln, att hemelektronik i stort sett ligger still samt att sport och fritid minskar.

Foto 26-05-16 18 18 13.jpg

 

Anne-Marie Pouteaux redovisade sin syn på turn around och de lagregler som närmast är avsedda att användas. Ann-Marie kom in på lagen om företagsrekonstruktion och även konkurslagen. Sammanfattningsvis var det Ann-Maries uppfattning att åtgärder måste vidtas i tid och att en företagsrekonstruktion måste vara väl förberedd och gå fort om man skall lyckas.

Slutligen var det Björn Abilds tur att presentera sig och Hemtex. Björn berättade att han arbetat inom ICA-sfären under många år och gjort turn arounds i olika verksamheter. Björn framhöll ett antal viktiga faktorer som måste uppfyllas om man skall lyckas med en turn around – framförallt hur man skapar en kultur som vill och kan vinna.

 Alla inblandade måste förstå varför man måste göra något

-       Man måste våga göra radikala förändringar

-       Rätt bemanning; våga plocka bort det som inte fungerar

-       Fokus på förändring

-       Informera om varför och hur

-       Engagemang hos alla som arbetar med och i förändringsarbetet

-       Fokusera på förändringen som skall göras nu (inte om fem år)

Härefter vidtog en intensiv paneldebatt ledd av Fredrik Vernersson, President TMA Sweden. Paneldebattörerna fick möjligheten att utveckla sina åsikter om vad som är viktigt att tänka på när man arbetar med förändringsarbete inom detaljhandeln. Samstämmigt var att det är viktigt med tempo och fokus.

Efter frågestund blev det mingel med mat och dryck samt möjlighet att ställa frågor till debattörerna.

Sammanfattningsvis en trevlig och lärorik kväll som uppskattades av deltagarna.