President's letter

Bästa medlemmar,

Sommaren och värmen har kommit till vårt land och TMA Sweden lägger ytterligare ett halvår till handlingarna – ett halvår som representerar ett nytt högvattenmärke för aktivitetsnivån och engagemanget bland medlemmarna

Summering av våren 2016

Under våren har vi genomfört sex stycken intressanta evenemang, med hög kvalitet på talare och paneldebattörer och stort intresse bland medlemmarna:

Först ut var en paneldebatt med temat ”Företagsobligationer i företag med ekonomiska problem” 10 februari i Göteborg. Därefter, 17 februari, en paneldebatt i Stockholm om turnaround inom Retail. 20 april, i samband med årsmötet, hade vi en roundtable om hur vi kan göra TMA Sweden bättre – mer om en del idéer nedan. 17 maj hade vi en paneldebatt om betalningsvilja ”Can’t pay – won’t pay” i Stockholm. Därefter en paneldebatt 26 maj på toppen av ”läppstiftet” i Göteborg. Förutom magnifik utsikt, fick vi nya perspektiv på detaljhandeln och dess utmaningar. Till sist så avslutades terminens aktiviteter 8 juni med vår traditionella sommardrink. Mer om de evenemang som varit och med korta referat på vår hemsida http://www.tmasweden.se/news/

Programmet för hösten 2016

Programmet för hösten är ännu inte helt satt, men i slutet av september/ början av oktober i Stockholm så räknar vi med att få ett utländskt perspektiv med hjälp av TMA Europes sponsor Gordon Brothers, som har en bred portfölj av tjänster som kan vara intressant för oss som jobbar med turnarounds. 20 oktober har vi en roundtable i Stockholm för medlemmar – temat är ”framgångsfaktorer inom turnaround” där vi kan lära av varandra. I slutet av november ska vi få ett perspektiv på den då nyligen avrapporterade utredningen ”Utveckling av innovations- och entreprenörsklimatet”, som bland annat berör hur rekonstruktionslagstiftningen kan förbättras – ett rykande aktuellt ämne som vi hoppas kunna ge mer insikt i. Givetvis kommer vi också att ha vår traditionella juldrink i början av december.

För våra aktiviteter i Göteborg är ännu inga datum satta, men första evenemanget för hösten är tänkt att beröra finansieringsaspekten av en turnaround – mer information alldeles snart.

På vår roundtable i april kom det bland annat fram idéer om nya sätt att träffas – mer fallstudier, middagar, möjlighet att genomföra företagsspel, med mera. Stor inspiration för oss i styrelsen!

Som alltid håller man sig bäst uppdaterad med hjälp av hemsidan http://www.tmasweden.se/calendar/

TMA Sweden i Göteborg

Vår arbetsgrupp i Göteborg börjar nu bli varm i kläderna. Under ledning av Peter Björnram, MAQS och med hjälp av Christoffer Monell, MSA, Tove Rosén Johansson, Wistrand, Sofia Regestad, Hammarviken samt undertecknad Fredrik Vernersson från TMA Swedens styrelse, så börjar programidéer formas och vi har också attraherat ett antal nya medlemmar. För den som vill veta mer, har förslag på aktiviteter eller är intresserad av att ingå i arbetsgruppen finns det stora möjligheter – kontakta någon i arbetsgruppen för en diskussion.

 

 

Medlemskap i TMA Sweden – inte enbart i Sverige!

Som medlem i TMA Sweden har du tillgång till alla våra möten utan deltagaravgift. Vid lite större evenemang som middagar så förstår ni säkert att själva middagskostnaden tillkommer. Dessutom får ni tillgång till hela TMA worldwide. Om ni inte tittat på hemsidan så rekommenderar jag att ni loggar in på medlemssidorna där – ni kan få tag på TMA medlemmar i hela världen!  Mer information på https://turnaround.org/

I TMA Europa samarbetar vi tätt och jag kan rekommendera att delta i något annat kapitels evenemang eller några av det flertal konferenser som anordnas, nu närmast Distressed Investing i London 28 september. Mer information på http://www.tma-europe.org/

Offentliga profiler på våra medlemmar

Vi vill gärna visa på den bredd och det stora kunnandet som finns hos våra medlemmar. Därför erbjuder vi våra medlemmar att lägga upp sin profil på vår hemsida. Varje medlem kan där lägga ut en kort profil tillsammans med ett foto. Se de profiler som finns på
http://www.tmasweden.se/list-of-members/

Notera vänligen att TMA Sweden inte kommer att lägga ut någon information om enskild medlem utan dennes godkännande. Om du vill vara med i medlemsmatrikeln, e-posta vänligen IT och webb-ansvarig Nils Åberg nils.aberg@carler.se en helt kort beskrivning av dig själv, gärna tillsammans med ditt fotografi och eventuell firmalogotyp.

Styrelsen

Styrelsen har beslutat att till sig adjungera Annika Muskantor, Frideborgs. Annika är interim CFO och Chief Strategy officer med intressanta uppdrag. Hon kommer att tillföra styrelsen värdefulla erfarenheter. Peter Björnram, MAQS, som leder TMA Swedens etablering i Göteborg är nu också invald i styrelsen på senaste årsmötet. I övrigt består styrelsen av: Jonas Cunningham, EY, Niklas Körling, Wistrand, Krister Levin, Advokatbyrån Nova, Michael Maccallum, Deloitte, Beth Topolovsky, Stinson Partners, Nils Åberg, Carler samt undertecknad Fredrik Vernersson, McKinsey & Company RTS.

Som vanligt tar vi tacksamt emot kommentarer och förslag – skicka mig gärna ett mail på e-postadress nedan eller ring mig på mobilen.

Till sist önskar vi alla medlemmar en skön och varm sommar!

  

Fredrik Vernersson
President, TMA Sweden
Fellow, European Association of Certified Turnaround Professionals (EACTP)

Email: vernersson@tmasweden.se
Mobil: +46 708 96 95 84