Nobinas turnaround – en resa från finansiell kris till lönsamt föredöme

Per Skärgård

Per Skärgård kommer att berätta om flera spännande aspekter på den stora vändning som Nobina genomfört, bland annat:

• Bakgrunden till de ekonomiska problemen

Vad kan man lära sig från de misstag som begicks innan Nobina fick ekonomiska problem? 

• High Yield Bonds - från insidan

Det spännande spelet mellan olika intressegrupperingar av internationella obligations- och aktieägare när obligationsemittenten har ekonomiska problem.

• Operativ turnaround

Hur får man svarta siffor i en lågmarginalbransch med stor andel direkta kostnader?
• Managementutmaningen

Aspekter på ledarstilar under en turnaround  

• Nuvarande finansiering och ”fleet management”

Så skiljer sig Nobina från sina konkurrenter när det gäller att ta hand om sin omfattande bussflotta.

• Framtiden

Vad kan vara nästa steg, i ett företag som redan är välskött?