Spännande och initierat när Manner gästade TMA:s juldrink 7 december

Swedbanks Chefsanalytiker Olof Manner höll en uppskattad makroekonomisk presentation på TMA Swedens traditionella juldrink som i år hölls den 7 december på Hotel Diplomat i Stockholm.

Manner pekade på att den underliggande ekonomin visserligen ser bra ut under den närmaste tiden, men påvisade också ett antal faktorer som kan förändra den bilden. Räntenivån har nått sin botten konstaterade Manner och liknande den kommande långsamt stigande räntan och minskade stimulansen från Riksbanken med en snigel på ett rakblad: om den rör sig för fort - så går den isär.

Olof identifierade också stora utmaningar - och möjligheter - på sikt som framförallt har med demografin att göra. Många utvecklade länder har en demografisk situation där allt färre i arbetsför ålder kommer att försörja att fler äldre. Också obalansen på arbetsmarknaden nämndes, där å ena sidan arbetsgivare i vissa branscer har svårt att rekrytera personal med rätt kvalifikationer, medan grupper av befolkningen står helt utanför arbetsmarknaden.

Sammantaget var presentationen mycket lärorik och uppskattad. För TMA-medlemmar finns presentationen tillgänglig genom inloggning (på Members Pages).