Välbesökt föredrag om förslag till nya rekonstruktionsregler, 9 mars

Den 9 mars anordnade TMA Sweden  ett välbesökt evenemang hos Advokatfirman Carler i Stockholm med anledning av de förslag till ändringar om reglerna för företagsrekonstruktion som följer av den s.k. Entreprenörsskapsutredningen.

Advokat Mats Emthén och professor Annina Persson, som båda var inkopplade i utredningen, höll ett intressant föredrag om de viktigaste förslagen gällande rekonstruktioner som läggs fram i utredningen. Flera frågeställningar föranledde givande diskussioner med den  talrika publiken. Efter det uppskattade föredraget bjöd kvällens värd, Advokatfirman Carler, på förfriskningar och goda tilltugg.

 

Mats Emthén och Annina Persson

Mats Emthén och Annina Persson