TMA Sweden anordnade lunchseminarium 21 mars

TMA Sweden anordnade, för första gången i Stockholm, ett event i form av lunchseminarium den 21 mars.

Inledningsvis berättade Nils Åberg, advokat och styrelseledamot i TMA Sweden, kort om TMA och dess kommande event. Därefter presenterade Mikael Kubu, rekonstruktör och koncernchef för Ackordscentralen samt Göran Kullenberg, fristående konsult, möjligheterna att utnyttja uppkomna skattemässiga underskott för att finansiera omstruktureringar, särskilt vid företagsrekonstruktion. En viktig lärdom var att det gäller att få in en ackordsvinst på rätt räkenskapsår och att störst möjligheter att utnyttja möjligheten att kapitalisera på underskott finns i bolag med tillgångar med höga bokförda värden men låga marknadsvärden vid en rekonstruktion, t.ex. inom industrin.

Mikael och Göran berättade vidare om ett antal praktiska fall där detta tillämpats, bl.a. den spännande historien om rekonstruktionen av Copperhill i Åre. Alla som deltog i, det helt fullbokade, seminariet kommer få presentationen skickad till sig i PDF-format.

Ett särskilt tack till dagens generösa värd Ackordscentralen som bjöd på lunchen!

Mikael Kubu och Göran Kullenberg

Mikael Kubu och Göran Kullenberg