Case study: Nobina - 13 mars

Per Skärgård, CFO för Nobina höll en mycket uppskattad case study-presentation inför en mångtalig och initierad publik på TMA Swedens arrangemang den 13 mars som hölls hos Swedbank, Regeringsgatan, Stockholm.

Per berättade en historia om ett företag som gjort en remarkabel resa från ruinens brant till bäst i branschen. Presentationen var intressant ur flera aspekter. För det första gav den en spännande inblick i det fascinerande spel som kan förekomma från de berörda intressenterna i obligationsfinansierade företag. För det andra bidrog den med nyttiga tips hur man kan vända företag till lönsamhet i en bransch som överlag har mycket små marginaler. 

Intresset från publiken var tydligt utifrån de initierade frågor som ställdes. Per besvarade samtliga frågor med stor ackuratess. För TMA Swedens medlemmar finns den aktuella presentationen upplagd i PDF-format*).

Ett särskilt tack till Swedbank som stod för lokal och gott tilltugg!

Not: *) Klicka på "Log in"-knappen överst till höger och ange dina användaruppgifter.  Om du inte har några användaruppgifter, skicka ett e-mail till info@tmasweden.se