EU:s nyligen antagna direktiv om företagsrekonstruktion.

TMA Sweden anordnade ett välbesökt seminarium den 12 september om EUs nyligen antagna direktiv om företagsrekonstruktion.

Justiedepartementets Johan Klefbeck inledde med att gå igenom de främsta praktiska implikationerna av direktivet och berättade även att en utredning är på gång att tillsättas inom mycket kort för att tillämpa direktivet i svensk lag. Av Klefbecks presentation framgick tydligt att det finns relativt stor frihet för Sverige att utforma den nya lagstiftningen då direktivet har många alternativa lösningar som tillåts.

Lars-Henrik Andersson, Cirio, fortsatte med att beskriva direktivet från ett praktikerperspektiv. Den som vanligt kunniga publiken ställde även initierade praktiska frågor. Slutligen berättade Joseph Zamani, Handelsbanken, om direktivet från ett bankperspektiv. Både Lars-Henrik och Joseph framställde önskemål om vad som bör tas upp i den kommande utredningen. Direktivet ska vara implementerat allra senast under 2022.

Kvällen avslutades som vanligt med trevligt mingel och tilltugg. Stort tack till kvällens värd Cirio.